TosDecline

We're very sorry, but this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needrequirements, it won't be possible for us to provide you with this service.
471
Applied
Çok üzgünüz, ama bu Telegram'a kaydolamayacağınız anlamına geliyor.

Başkalarının aksine, verilerinizi reklam hedeflemesi veya diğer ticari amaçlar için kullanmıyoruz. Telegram sadece zengin özelliklere sahip bir bulut hizmeti olarak işlev görmesi gereken bilgileri saklar. Verilerinizi nasıl kullandığımızı (ör. eşitlenmiş kişileri sil) Gizlilik ve Güvenlik ayarlarından ayarlayabilirsiniz.

Ancak Telegram'ın mütevazı gerekliliklerini kabul etmiyorsanız, size bu hizmeti sunmamız mümkün olmayacaktır.
502/471
Ali Demirtaş, Jul 3, 2020 at 21:04