Recent Translations

YourNameColor
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 25 at 08:38
BoostLevelPlus
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 25 at 08:36
PremiumStoriesQualityDescription
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 24 at 17:55
GroupNeedBoostsForProfileIconDescription
Guruhingiz guruh profil belgisini oʻzgartirishi uchun u **{0}-darajaga*** yetishi kerak.

**Premium** aʼzolaringizdan ushbu havola orqali guruhingizga ovoz berishini soʻrang:
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 19 at 19:26
BoostingGiveawayCanceledByPayment
Kanal mukofotlarni ularning pulini qaytarish orqali bekor qildi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 19 at 04:15
GroupNeedBoostsDescriptionForNewFeatures
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 18 at 17:47
BoostFeatureProfileColorGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 18 at 16:14
PremiumPreviewMessagePrivacyDescription
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 18 at 07:58
HelpUpgradeGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 17 at 19:38
ActionSetWallpaperForThisGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 17 at 19:37
HideNextViewsDescription
Koʻrganlarimni keyingi 25 daqiqada berkitish.
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 17 at 18:47
BoostingBoostsGroupByUserServiceMsgCount
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 17 at 12:29
BoostingPremiumUserCanBoostGroupWithLink
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 16 at 18:50
GroupEmojiStatusInfo
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 16 at 18:47
UpgradePremiumPerMonth
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:48
QuotePrivateGroup
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:48
QuotePrivateChannel
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:48
QuotePrivate
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:48
TranslationBarHiddenForGroup
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:48
TranslationBarHiddenForChat
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:48
TranslationBarHiddenForChannel
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:48
ActionSetWallpaperForThisChatBoth
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:48
RestorePasswordResetIn
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
CancelReset
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
CancelPasswordResetYes
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
CancelPasswordResetNo
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
PremiumPreviewLastSeen
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
PremiumPreviewMessagePrivacy
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
ChangeChannelNameColor2
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
ChannelColorTitle2
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
GroupNotRestrictBoosters
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
PremiumStoriesQuality
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
SharedGIFsTab2
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
EventLogChangedEmojiPack
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
EventLogRemovedEmojiPack
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostFeatureCustomBackgroundGroup
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostFeatureCustomEmojiPack
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostFeatureRealTimeTranslations
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostFeatureVoiceToTextConversion
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostFeatureBackgroundGroup
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostFeatureProfileIconGroup
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
GroupEmojiPack
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
GroupEmojiStatus
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
GroupProfileInfo
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
GroupWallpaper
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
ChannelWallpaper
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
ChannelNeedBoostsDescriptionForNewFeatures
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostGroup
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostingMoreBoostsNeeded
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostingBoostsGroupByUserServiceMsg
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
CheckPhoneNumberYes
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
CheckPhoneNumberNo
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostingReassignBoost
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostingReassignBoosts
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostingReassignBoostTextLink
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
BoostingAvailableIn
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:32
SavedTagLabelTagText
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 13 at 16:05
SavedViewAsChats
Previous
Fair Dog, Feb 8 at 15:33
SavedViewAsMessages
Previous
Fair Dog, Feb 8 at 15:33
PremiumPreviewTags2
Previous
Fair Dog, Feb 8 at 15:33
ClearHistoryMyNotesMessage
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 7 at 11:18
ClearHistoryMyNotesTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 7 at 11:18
SavedTagSearchHint
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 2 at 12:26
SavedTagFilterByTag
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 2 at 12:24
SavedTagRenameTag
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 2 at 12:18
SavedTagLabelPlaceholder
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 2 at 12:18
SavedTagLabelTag
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 2 at 12:17
SavedTagRemoveTag
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Feb 2 at 08:23