CancelAccountResetInfo

GeneralCritical
Somebody with access to your phone number **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
312
Applied
**%1$s** nömrənizə müraciəti olan biri Telegram hesabınızı silmək və 2 Mərhələli Təsdiqləmə şifrəsini sıfırlamaq istədi.

Bu siz deyilsinizsə, zəhmət olmasa nömrənizə SMS-lə göndərdiyimiz kodu daxil edin.
204/312
Shahin F27, Aug 29, 2019 at 14:40