lng_sure_leave_channel

Are you sure, you want to leave
this channel?
44
Applied
Bu kanalı tərk etmək
istədiyinizə əminsiniz?
45/44
🇦🇿Xeyyam Q🇦🇿, Jul 21, 2021 at 14:07