lng_context_animated_emoji_many

This message contains emoji from **{count} pack**.This message contains emoji from **{count} packs**.
51
Applied
Bu mesajda **{count} paklarından** emocilərindən istifadə olunub.Bu mesajda **{count} pakda** olan emocilərindən istifadə olunub .
66/51
Anar, Oct 21, 2022 at 21:57