ReactionReachLvlForReaction

Your channel needs to reach Level **%2$d** to add **%1$d** custom emoji as reactions.

Ask your **Premium** subscribers to boost your channel with this link:
Your channel needs to reach Level **%2$d** to add **%1$d** custom emoji as reactions.

Ask your **Premium** subscribers to boost your channel with this link:
157
Applied
Вашият канал трябва да достигне ниво **%2$d**, за да добавите **%1$d** персонализирани емотикони като реакции.

Помолете вашите **Premium** абонати да разширят канала ви с тази връзка:
Вашият канал трябва да достигне ниво **%2$d**, за да добавите **%1$d** персонализирани емотикони като реакции.

Помолете вашите **Premium** абонати да разширят канала ви с тази връзка:
185/157
Vlad ¤ VANEX Logistics®, Dec 25, 2023 at 05:15