TosDecline

Unfortunately, this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with this service.
467
Applied
За съжаление, това означава, че не можете да се регистрирате в Телеграм.

За разлика от други приложения, Телеграм не използва потребителски данни за насочване на реклами, или други търговски цели. Телеграм съхранява само информацията, от която се нуждае, за да функционира като богата на функции облачна услуга. Можете да настройвате как се използват вашите данни (напр. да изтриете синхронизираните контакти) в настройките за поверителност и сигурност.

Ако скромните нужди на Телеграм не Ви устройват, няма да е възможно да Ви предоставим тази услуга.
554/467
1
Kristian Yordanov, Jun 8, 2023 at 02:00
Applied
Unfortunately, this means you can't sign up for Telegram.

Unlike other apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with this service.
467/467
1
Дарья, Jun 30, 2022 at 12:44