TosDeclineDeleteAccount

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Внимание, това действие е необратимо и ще изтрие вашият акаунт на Telegram заедно със всички данни, които съхранявате в облака Telegram.
Важно: Можете да го откажете сега и да износите вашите данни, преди изтриването на акаунта, вместо да го изгубите.(За да направите това, отворете най-новата версия на Telegram Desktop и отидете в Настройки> Експортиране на данни на Телеграм.)
379/302
11
Deleted Account, Mar 6, 2020 at 07:43
Applied
ВНИМАНИЕ! Това ще изтрие необратимо Вашият профил в Телеграм, и всички данни, които съхранявате в облака на Телеграм.

Важно: Можете да се откажете сега и първо да експортирате данните си, вместо да ги загубите. (За да направите това, отворете най-новата версия на Телеграм за работен плот, и отидете в Настройки > Разширени настройки > Изнасяне на данни от Телеграм.)

370/302
Kristian Yordanov, Jun 8, 2023 at 00:54
Applied
ВНИМАНИЕ! Това ще изтрие необратимо Вашият профил в Телеграм, и всички данни, които съхранявате в облака на Телеграм.

ВАЖНО: Можете да се откажете сега и първо да експортирате данните си, вместо да ги загубите. (За да направите това, отворете най-новата версия на Телеграм за работен плот, и отидете в Настройки > Разширени настройки > Изнасяне на данни от Телеграм.)
369/302
Kristian Yordanov, Jun 8, 2023 at 00:55
Applied
Внимание, това необратимо ще изтрие вашия акаунт на Telegram заедно с всички данни, които съхранявате в облака Telegram. Важно: Можете да отмените сега и да експортирате данните си, преди да изтриете профила си, вместо да го загубите. (За да направите това, отворете най-новата версия на Telegram Desktop и отидете в Настройки> Експортиране на данни на Телеграм.)
363/302
1
Emil Stefanov, May 3, 2019 at 06:04