PermissionNoAudioStorageStory

**Telegram** needs access to music files to upload withadd them to your story. Tap Settings > Permissions, and -> Permissions,turn **Music and turn **Music and Audio** on.
128
Applied
El **Telegram** necessita accedir als fitxers de música per a afegir-ne a la història. Aneu a la Configuració > Permisos, i activeu **Música i àudio**.
151/128
Rubén, Sep 22, 2023 at 13:57
Applied
El **Telegram** necessita accedir als fitxers de música per pujar-ne a afegir-nela història. Aneu a la història. Aneu a la Configuració > Permisos, i activeu **Música i àudio**.
148/128
Artur, Sep 21, 2023 at 14:16