EditPrivacyCallP2PInfo

Disabling peer-to-peer will relay calls with %1$s through Telegram servers to avoid revealing your IP address, but will slightly decrease audio quality.
152
Applied
En desactivar la tecnologia «peer-to-peer», les trucades amb %1$s es faran a través dels servidors de Telegram, per a no revelar la vostra adreça IP, però disminuirà una mica la qualitat de l’àudio.
198/152
Artur, Jul 1, 2020 at 11:55
Applied
En inhabilitar la tecnologia peer-to-peer les trucades amb %1$s es realitzaran mitjançant els servidors del Telegram per evitar revelar la vostra adreça IP, però disminuirà lleugerament la qualitat de l’àudio.
210/152
Benny Beat, May 15, 2020 at 10:54