Recent Translations

DeleteForMeDescription
این کار، آن‌ها را فقط برای شما حذف خواهد کرد، نه برای سایر شرکت کنندگان در گفتگو
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 10:45
DeleteForMeChatHint
این کار آن را فقط برای شما حذف خواهد کرد، نه برای سایر شرکت کنندگان در این گفتگو.این کار آن‌ها را فقط برای شما حذف خواهد کرد، نه برای سایر شرکت کنندگان در این گفتگو.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 10:45
DeleteForEveryoneDescription
این کار، آن‌ها را برای تمامی افراد در این گفتگو حذف خواهد کرد
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 10:32
DeleteForEveryoneHint
این کار آن‌ را برای تمامی افراد در این گفتگو حذف خواهد کرد.این کار آن‌‌ها را برای تمامی افراد در این گفتگو حذف خواهد کرد.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 10:31
DeleteAllRevokedLinkHelp
این کار تمامی لینک‌های باطل شده را حذف خواهد کرد.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 10:27
DeleteLinkHelp
با این کار لینک حذف خواهد شد.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 10:24
StatisticOverview
بررسی اجمالی
Previous
Sunny Ladybird, Sep 21 at 09:55
ScamMessage
کلاهبرداری
Previous
Sunny Ladybird, Sep 12 at 11:29
ChannelManagementLinkPrivate
هر کسی از کانال قادر به مشاهده پیام‌های این گروه خواهد بود.
Previous
Sunny Ladybird, Sep 9 at 00:46
ChannelManagementLinkPrivate
هر کسی از کانال قادر خواهد بود پیام‌های این گروه را ببیند
Previous
Sunny Ladybird, Sep 9 at 00:46
CaptionsLimitTitle
عنوان‌ها
Previous
Sunny Ladybird, Aug 11 at 12:40
ConversationForwardOptionsShowCaption
نمایش عنوان‌ها
Previous
Sunny Ladybird, Aug 11 at 12:39
ConversationForwardOptionsHideCaption
پنهان کردن عنوان‌ها
Previous
Sunny Ladybird, Aug 11 at 12:39
ShowCaption
نمایش عنوان
Previous
Sunny Ladybird, Aug 11 at 12:39
HideCaption
پنهان کردن عنوان
Previous
Sunny Ladybird, Aug 11 at 12:37
Caption
عنوان
Previous
Sunny Ladybird, Aug 11 at 12:36
DiscussionChannelHelp2
هر چیزی که در کانال ارسال کنید، به این گروه هدایت خواهد شد.
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 10:18
StatsGroupPosters
اعضای ارسال کننده
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:59
ChannelStatsOverviewSharesPerPost
به اشتراک گذاری‌ها به ازای پست
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:58
ChannelStatsGraphViewsBySource
مشاهده بر اساس منبع
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:51
ChannelStatsOverviewViewsPerPost
تعداد مشاهده‌ها به ازای پست
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:49
ChannelStatsOverviewViewsPerPost
مشاهده به ازای پست
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:49
ChannelStatsGraphViewsBySource
بازدیدها بر اساس منبع
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:48
StatsGroupViewers
اعضای بازدید کننده
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:48
ChannelStatsOverviewViewsPerPost
بازدید به ازای پست
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:48
EditAdminPostMessages
ارسال پیام
Previous
Sunny Ladybird, Aug 4 at 09:43
FloodWait
بیش از حد مجاز امتحان کردید، لطفاً بعداً تلاش کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Jul 29 at 20:13
UsernameLong
نام کاربری بیش از حد طولانی است
Previous
Sunny Ladybird, Jul 29 at 20:11
UsernameShort
نام کاربری بیش از حد کوتاه است
Previous
Sunny Ladybird, Jul 29 at 20:11
SetUrlLong
لینک بیش از حد طولانی است
Previous
Sunny Ladybird, Jul 29 at 20:10
SetUrlShort
لینک بیش از حد کوتاه است
Previous
Sunny Ladybird, Jul 29 at 20:10
SponsoredMessageInfoDescription3
تلگرام به صدها میلیون کاربر سرویس رایگان و نامحدودی را ارائه می‌کند که هزینه‌های قابل توجهی برای سرور و ترافیک را شامل می‌شود. تلگرام برای اینکه مستقل باقی مانده و به ارزش‌های خود وفادار بماند، ابزار پرداخت شده‌ای را برای تبلیغ پیام‌ها با حفظ حریم خصوصی کاربر توسعه داده است. ما از تبلیغ کنندگان مربوطه در آدرس زیر استقبال می‌کنیم:
Previous
Sunny Ladybird, Jul 21 at 01:00
ChannelStatsGraphViewsByHours
بازدیدها بر اساس ساعت (UTC)
Previous
Sunny Ladybird, Jul 20 at 15:22
ChannelStatsViewsCount
{count} بازدید{count} بازدید
Previous
Sunny Ladybird, Jul 20 at 15:03
StatsMessageViews
بازدیدها
Previous
Sunny Ladybird, Jul 20 at 15:02
ConversationContextMenuSeen
1 بازدید{count} بازدید
Previous
Sunny Ladybird, Jul 20 at 15:02
Emoji1
اموجی و افراد
Previous
Sunny Ladybird, Jul 20 at 12:55
EventLogInfoDetail
این فهرستی از تمامی فعالیت‌های مهم انجام شده توسط اعضا و مدیران این گروه در 48 ساعت گذشته است.
Previous
Sunny Ladybird, Jul 19 at 21:17
PremiumPreviewAnimatedProfilesDescription
ویدیوهای پروفایل متحرک در گفتگوها و فهرست گفتگوها که قدرت بیان بیشتری را می‌دهند.
Previous
Sunny Ladybird, Jul 19 at 21:15
EventLogInfoDetailChannel
این فهرستی از فعالیت‌های مهم انجام شده توسط مدیران کانال در 48 ساعت گذشته است.
Previous
Sunny Ladybird, Jul 19 at 21:15
PinChatsLimitSubtitle
تا {count} گفتگو را در فهرست اصلی گفتگوهای خود سنجاق کنید
Previous
Sunny Ladybird, Jul 19 at 21:13
ChatMemberListNoAccess
شما به فهرست کاربران گروه دسترسی ندارید
Previous
Sunny Ladybird, Jul 19 at 21:08
ContactListEmpty
فهرست مخاطبین خالی است
Previous
Sunny Ladybird, Jul 19 at 21:06
AriaBackToChatList
بازگشت به فهرست گفتگو
Previous
Sunny Ladybird, Jul 19 at 21:06
ChannelPrivateLinkHelp
افراد می‌توانند با دنبال کردن این لینک به کانال شما بپیوندند. شما می‌توانید لینک را در هر زمانی باطل کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 27 at 18:33
MegaPrivateLinkHelp
افراد می‌توانند با دنبال کردن این لینک به گروه شما بپیوندند. شما می‌توانید لینک را در هر زمانی باطل کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 27 at 18:32
PrimaryLinkHelpChannel
هر کسی در تلگرام می‌تواند با دنبال کردن این لینک به کانال شما بپیوندد.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 27 at 18:29
PrimaryLinkHelp
هر کسی در تلگرام می‌تواند با دنبال کردن این لینک به گروه شما بپیوندد.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 27 at 18:26
GroupInfoDeleteAndExit
حذف و خروج
Previous
Sunny Ladybird, Apr 25 at 14:17
UsernameHelp
شما می‌توانید در **تلگرام** برای خود یک نام کاربری انتخاب کنید. با این کار، افراد می‌توانند بدون نیاز به شماره تلفن شما، با استفاده از این نام کاربری شما را پیدا کرده و با شما ارتباط برقرار کنند.

شما می‌توانید از کاراکترهای **9–0**، **a–z** و زیرخط استفاده کنید.
حداقل طول مجاز **5** کاراکتر است.
Previous
Sunny Ladybird, Apr 25 at 09:39
LoginQR2Help2
به قسمت **تنظیمات** **دستگاه‌ها** **اتصال دستگاه دسکتاپ** مراجعه کنید
Previous
Sunny Ladybird, Apr 4 at 15:31
SettingsSensitiveAbout
رسانه‌های حساس در کانال‌های عمومی در تلگرام تمامی دستگاه‌های شما نمایش داده می‌شود.
Previous
Classy Crow, Mar 26 at 13:46
ScheduleSendWhenOnline
ارسال در هنگام آنلاین شدن
Previous
Classy Crow, Mar 15 at 18:14
DeleteAndStop
حذف و مسدود
Previous
Classy Crow, Mar 9 at 18:01
DeleteAndStop
حذف و مسدود کردن
Previous
Classy Crow, Mar 9 at 18:01
DeleteAndStop
حذف و متوقف کردن
Previous
Classy Crow, Mar 9 at 18:01
BotOpenPageMessage
**{bot}** می‌خواهد برای ادامه، صفحه وب خود را باز کند.

او قادر خواهد بود به **آدرس IP** و اطلاعات ابتدایی مربوط به دستگاه شما دسترسی پیدا کند.
Previous
Sunny Ladybird, Mar 8 at 22:34
AttachMenuMediaBlocked
محتوای رسانه‌ای در این گروه مجاز نیست
Previous
Sunny Ladybird, Mar 5 at 14:37
RemoveSymbol
حذف نماد
Previous
Sunny Ladybird, Mar 5 at 14:37
SettingsAnimationsDescription
میزان انیمیشن مورد نظر خود را انتخاب کنید
Previous
Sunny Ladybird, Mar 5 at 13:17
VoiceOverKeyboard
صفحهکلید
Previous
Sunny Ladybird, Mar 5 at 12:06
PeerInfoReportProfileVideo
گزارش ویدیوی پروفایل
Previous
Sunny Ladybird, Feb 2 at 15:53
AuthSessionsCurrentSession
نشست فعلی
Previous
Sunny Ladybird, Feb 2 at 15:53
PrivacyProfilePhotoTitle
چه کسی می‌تواند عکس‌ها و ویدیوهای پروفایل مرا ببیند؟
Previous
Sunny Ladybird, Feb 2 at 15:53
LimitReachedPublicLinks
شما لینک‌های عمومی زیادی را رزرو کرده‌اید. می‌توانید لینکی را از یک گروه یا کانال قدیمی‌تر باطل کرده یا با خرید اشتراک **تلگرام پرمیوم**، این محدودیت را به **{limit2}** لینک عمومی تغییر دهید.
Previous
Sunny Ladybird, Feb 2 at 15:19
LimitReachedPublicLinksLocked
شما لینک‌های عمومی زیادی را رزرو کرده‌اید. می‌توانید لینکی را از یک کانال یا گروه قدیمی‌تر باطل کنید. ما در تلاشیم تا به شما اجازه دهیم این محدودیت را در آینده تغییر دهید.
Previous
Sunny Ladybird, Feb 2 at 15:18
LimitReachedPublicLinksPremium
شما لینک‌های عمومی زیادی را رزرو کرده‌اید. می‌توانید لینکی را از یک گروه یا کانال قدیمی‌تر باطل کنید.
Previous
Sunny Ladybird, Feb 2 at 15:16
AddPhoto
تنظیم عکس یا ویدیوی جدید
Previous
Sunny Ladybird, Jan 29 at 17:45
UserRestrictionsNoEmbedLinks
بدون پیش‌نمایش لینک‌ها
Previous
Sunny Ladybird, Jan 29 at 16:47
UserRestrictionsEmbedLinks
پیش‌نمایش لینک‌ها
Previous
Sunny Ladybird, Jan 29 at 16:47
PublicLinksLimitSubtitle
تا {count} لینک t.me/name را رزرو کنید
Previous
Sunny Ladybird, Jan 8 at 16:43
WebAppAddToAttachmentText
{bot} از شما اجازه می‌خواهد که به عنوان گزینه‌ای در منوی ضمیمه شما اضافه شود، تا شما بتوانید در هر گفتگویی به آن دسترسی داشته باشید.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:47
WebAppAddToAttachmentUnavailableError
این ربات نمی‌تواند به منوی ضمیمه اضافه شود.
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:46
AriaCloseAttachmentModal
حذف ضمیمه‌ها
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:44
AriaAddAttachment
افزودن ضمیمه‌ها
Previous
Sunny Ladybird, Jan 7 at 18:44
Emoji1
شکلک‌ها و مردم
Previous
Classy Crow, Dec 31, 2022 at 12:06
FileSizeKB
{count}کیلوبایت
Previous
Classy Crow, Dec 14, 2022 at 14:20
FileSizeB
{count}بایت
Previous
Classy Crow, Dec 14, 2022 at 14:20
ManageLinksInfoHelp
شما می‌توانید لینک‌های دعوت اضافه‌ای ایجاد کنید که دارای محدودیت زمانی یا محدودیت تعداد اعضا باشند.
Previous
Sunny Ladybird, Aug 14, 2022 at 12:37
PremiumPreviewReactionsDescription
واکنش‌های متحرک اضافی که فقط برای مشترکین پرمیوم در دسترس است.
Previous
Sunny Ladybird, Aug 14, 2022 at 12:37
PremiumPreviewStickersDescription
استیکرهای انحصاری بزرگ‌تر به همراه جلوه‌های اضافی که هر ماه به‌روزرسانی می‌شوند.
Previous
Sunny Ladybird, Aug 14, 2022 at 12:36
ChannelManagementAddAdminDescription
شما می‌توانید مدیرانی را به کانال خود اضافه کنید تا در مدیریت آن به شما کمک کنند
Previous
Sunny Ladybird, Aug 9, 2022 at 07:34
GroupManagementAddAdminDescription
شما می‌توانید مدیرانی را به گروه خود اضافه کنید تا در مدیریت آن به شما کمک کنند
Previous
Sunny Ladybird, Aug 9, 2022 at 07:34
LimitReachedFavoriteStickersSubtitle
این استیکر جایگزین یک استیکر قدیمی‌تر شد. شما می‌توانید این محدودیت را به {count} استیکر **تغییر دهید**
Previous
Sunny Ladybird, Aug 9, 2022 at 07:34
EditProfileNoFirstName
لطفاً نام خود را وارد کنید
Previous
Sunny Ladybird, Aug 9, 2022 at 07:34
SettingsPasscodeSuccess
تبریک!
شما اکنون می‌توانید برنامه را با یک گذرواژه قفل کنید تا دیگران نتوانند آن را باز کنند
Previous
Sunny Ladybird, Aug 9, 2022 at 07:34
ChatListFilterErrorTitleEmpty
لطفاً برای این پوشه عنوانی ارائه دهید.
Previous
Sunny Ladybird, Aug 9, 2022 at 07:34
SettingsTimeFormat
Previous
Sunny Ladybird, Aug 9, 2022 at 07:33
DragToSortAria
Previous
Sunny Ladybird, Aug 9, 2022 at 07:33