UserInfo.ScamBotWarning

ProfileCritical
⚠️ Warning: Many users reported this useraccount as a scam. Please be careful, especially if it asks you for money.
111
Applied
⚠️ Advertencia: Moitos usuarios denunciaron esta conta como unha estafa. Por favor, ten coidado, especialmente se che pide diñeiro.
131/111
G82, Nov 23, 2019 at 13:43
Applied
⚠️ Advertencia: Moitos usuarios reportaron esta conta como unha estafa. Por favor, ten coidado, especialmente se che pide diñeiro.
130/111
G82, Aug 17, 2019 at 16:34