UserInfo.ScamBotWarning

ProfileCritical
⚠️ Warning: Many users reported this account as a scam or a fake account. Please be careful, especially if it asks you for money.
129
Applied
⚠️ Advertencia: Moitos usuarios denunciaron esta conta como unha estafa ou unha conta falsa. Por favor, ten coidado, especialmente se che pide diñeiro.
151/129
Classy Beaver, Jan 13, 2021 at 23:08