Login.JustSentSms

We have sent you a code via SMS. Please enter it above.
55
Applied
Acabamos de enviarte un código por SMS. Por favor introdúceo enriba.
68/55
1
David Vila, Dec 12, 2018 at 20:39
Applied
Acabamos de enviarte un código por SMS. Por favor introdúceo arriba.
68/55
1
David Vila, Dec 12, 2018 at 20:38
1 comment
AdrianDec 16, 2018 at 18:56Reply
Penso que a outra con "enriba" está mellor