Contacts.NotRegistredDescription

This person is not registered on Telegram yet.

You will be able to send them a Telegram message as soon as they sign up.
121
Applied
Esta persoa non está rexistrada en Telegram aínda.

Poderás enviarlle unha mensaxe de Telegram en canto se rexistre.
116/121
Adrian Seijas Gamardo, Dec 16, 2018 at 19:04