Contacts.NotRegistredDescription

This person is not registered on Telegram yet.

You will be able to send them a Telegram message as soon as they sign up.
121
Applied
Esta persoa aínda non está en Telegram.

Poderás enviarlle mensaxes unha vez que cre unha conta.
96/121
Classy Beaver, Apr 2, 2020 at 13:34
Applied
Esta persoa non está rexistrada en Telegram aínda.

Poderás
non estáenviarlle unha mensaxe de Telegram en Telegram.

Poderás enviarlle mensaxes unha vez que cre unha conta
canto se rexistre.
116/121
Adrián, Dec 16, 2018 at 19:04