Bot.TransferOwner.Error.Text

Ownership transfers are only available if:

• 2-Step Verification was enabled for your account more than 7 days ago.

• You have logged in on this device more than 24 hours ago.

Please come back later.
202
Applied
Prijenos vlasništva je moguć ako:

• Imate uključenu potvrdu u dva koraka dulje od 7 dana.

• Prijavljeni ste na ovaj uređaj dulje od 24 sata.

Vratite se ponovno kasnije.
171/202
Aki, Mar 8 at 18:50
Applied
Prijenos vlasništva je moguć ako:

• Imate uključenu potvrdu u dva korakaomogućenu dvostruku verifikaciju dulje od 7 dana.

• Prijavljeni ste na ovaj uređaj dulje od 24 sata.

Vratite se ponovno kasnije.
172/202
Aki, Feb 19, 2021 at 16:56
Applied
Prijenos vlasništva je moguć ako:

• Imate uključomogućenu potvrdu u dva koraka dulje od 7 dana.

• Prijavljeni ste na ovaj uređaj dulje od 24 sata.

Vratite se ponovno kasnije.
170/202
Aki, Dec 20, 2021 at 15:19
Applied
Prijenos vlasništva je moguć ako:

• Imate uključenu potvrdu u dva koraka dulje od 7 dana.

• Prijavljeni ste na ovaj uređaj dulje od 24 sata.

Vratite se ponovno kasnije.
170/202
Aki, Mar 8 at 15:55