Recent Translations

Channel.Stats.Loading
**Učitavanje statistike**
Pričekajte trenutak da učitamo
vašu statistiku.
Previous
Aki, Sep 30 at 08:36
Story.ChannelInput.SaveToProfile
Spremi na profil
Previous
Aki, Sep 27 at 12:16
ProxySettings.QR.Text
Korisnici mogu dodati ovaj proxy tako da skeniraju kod svojom kamerom.
Previous
Aki, Sep 27 at 12:10
Stats.Boosts.ExistingBoosts
Postojeći glasovi
Previous
Aki, Sep 27 at 11:43
Premium.Limit.Locked.SharedFolders.Info
Možete dodati samo **%1$@** mape za dijeljenje. Radimo na tome da vam omogućimo povećanje ovog limita u budućnosti.
Previous
Aki, Sep 27 at 11:39
Story.Tooltip.SavedToProfile.Channel
Objavljene priče su vidljive na profilu kanala sve dok ih administrator ne ukloni.
Previous
Aki, Sep 27 at 11:27
Story.Tooltip.RemovedFromProfile.Channel
Priča je uklonjena s profila kanala.
Previous
Aki, Sep 27 at 11:24
ChannelBoost.Error.BoostTooOftenText
Kanal koji podržavate možete promijeniti samo jednom dnevno. Sljedeći put možete pružati podršku za **%@**.
Previous
Aki, Sep 27 at 11:21
NewSessionReview.Item.Title
Netko je dobio pristup vašim porukama!
Previous
Aki, Sep 24 at 11:00
SecureId.Email.UseSame.Desc
Napomena: Kod za potvrdu će biti poslan na e-poštu koju unesete.
Previous
Aki, Sep 23 at 15:33
SecureId.PhoneNumber.Note
Napomena: dobit ćete kod za potvrdu na broj koji ste naveli.
Previous
Aki, Sep 23 at 15:32
PeerInfo.UnblockUser
Odblokiraj korisnika
Previous
Aki, Sep 23 at 14:57
ChannelBoost.EnableStoriesForOtherChannel
Omogućite priče za ovaj kanalu
Previous
Aki, Sep 22 at 20:51
ChannelBoost.EnableStoriesForChannel
Omogućite priče za ovaj kanalu
Previous
Aki, Sep 22 at 20:51
ChannelBoost.HelpUpgradeChannel
Pomognite nadograditi ovaj kanal
Previous
Aki, Sep 22 at 15:32
ChannelBoost.EnableStoriesForChannel
Uključite priče za ovaj kanal
Previous
Aki, Sep 22 at 15:31
ChannelBoost.EnableStoriesForOtherChannel
Uključite priče za ovaj kanal
Previous
Aki, Sep 22 at 15:31
ChannelBoost.MoreBoosts
Previous
Aki, Sep 22 at 14:03
ChannelBoost.StoriesPerDay
Previous
Aki, Sep 22 at 14:01
Stats.Boosts.Boosters_ZeroValueHolder
Previous
Aki, Sep 22 at 14:00
Stats.Boosts.Boosters
Stats.Boosts.LinkHeader
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 14:00
Stats.Boosts.ExpiresOn
Previous
Aki, Sep 22 at 13:59
Stats.Boosts.BoostersInfo
Previous
Aki, Sep 22 at 13:58
Stats.Boosts.NoBoostersYet
Previous
Aki, Sep 22 at 13:55
Stats.Boosts.BoostersNone
Previous
Aki, Sep 22 at 13:55
Stats.Boosts
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:54
ChannelBoost.BoostChannel
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:54
ChannelBoost.YouBoostedChannel
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:54
ChannelBoost.MaxLevelReachedTextAuthor
ChannelBoost.MaxLevelReached
Previous
Aki, Sep 22 at 13:53
ChannelBoost.BoostedChannelMoreRequired
Previous
Aki, Sep 22 at 13:53
ChannelBoost.MaxLevelReachedText
Ovaj kanal je dosegao **Razinu %1$@** i sada može objavljivati %2$@.
Previous
Aki, Sep 22 at 13:51
ChannelBoost.HelpUpgradeChannelText
Previous
Aki, Sep 22 at 13:49
ChannelBoost.HelpUpgradeChannel
Previous
Aki, Sep 22 at 13:49
ChannelBoost.EnableStoriesMoreRequired
Previous
Aki, Sep 22 at 13:49
ChannelBoost.EnabledStoriesForChannelText
ChannelBoost.EnableStoriesForOtherChannel
Previous
Aki, Sep 22 at 13:48
ChannelBoost.EnableStoriesForChannel
Previous
Aki, Sep 22 at 13:48
ChannelBoost.IncreaseLimit
Previous
Aki, Sep 22 at 13:47
Payments.NonRecurrent.Accept
Previous
Aki, Sep 22 at 13:47
ChannelBoost.Error.BoostTooOftenTitle
Previous
Aki, Sep 22 at 13:46
Modal.Create
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:16
Modal.Delete
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:16
Channel.EventLogs.Filter.Title
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:16
Channel.Boost.PrivateError
Previous
Aki, Sep 22 at 13:16
ChannelBoost.Level
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:16
ChannelBoost.EnableStories
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:15
ChannelBoost.YouBoostedOtherChannel
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:15
Stats.Statistics
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:15
Stats.Boosts.OverviewHeader
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:14
Stats.Boosts.Boosters_countable
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:14
ChannelBoost.StoriesPerDay_countable
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:14
ChannelBoost.MoreBoosts_countable
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:14
ChannelBoost.Replace
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:14
ChannelBoost.Error.PremiumNeededTitle
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:13
ChannelBoost.Error.PremiumNeededText.OK
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:13
ChannelBoost.Error.GiftedPremiumNotAllowedTitle
Previous
Aki, Sep 22 at 13:13
Stats.Boosts.Level
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:12
Stats.Boosts.PremiumSubscribers
Previous
Aki, Sep 22 at 13:12
Stats.Boosts.ExistingBoosts
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:12
Stats.Boosts.BoostsToLevelUp
Previous
Aki, Sep 22 at 13:12
Stats.Boosts.ShowMore
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:12
ChatMessage.BoostChannel
<no value>
Previous
Aki, Sep 22 at 13:12
Story.Tooltip.SavedToProfile.Channel
Spremljene priče ostali korisnici mogu vidjeti na profilu kanala sve dok ih administrator ne ukloni.
Previous
Aki, Sep 20 at 19:08
WebBot.Account.Desclaimer.Desc
Prečac za **%@** je dodan u izbornik privitaka i postavke.
Previous
Aki, Sep 20 at 19:06
Story.ChannelInput.SaveToProfile
<no value>
Previous
Aki, Sep 19 at 07:16
Story.ChannelInput.RemoveFromProfile
<no value>
Previous
Aki, Sep 19 at 07:16
NetworkUsage.Header.Audio
AUDIO
Previous
Aki, Sep 18 at 14:40
Storage.Clear.Audio
Audio
Previous
Aki, Sep 18 at 14:40
Story.Tooltip.SavedToProfile.Channel
Spremljene priče mogu vidjeti drugi na kanalu dok ih administrator ne ukloni.
Previous
Aki, Sep 18 at 14:23
Channel.EditAdmin.Permission.PostMessages
Objavljivanje u kanalu
Previous
Aki, Sep 14 at 10:59
EventLog.Service.Promote.PostMessages
Objavljivanje u kanalu
Previous
Aki, Sep 14 at 10:59
Channel.EditAdmin.Permission.ManageMessages
Upravljanje objavama
Previous
Aki, Sep 14 at 10:56
Supergroup.DeleteRestriction.Title
Uredi poruke
Previous
Aki, Sep 14 at 10:42
Channel.EditAdmin.Permission.PostMessages
Objavljivanje poruka
Previous
Aki, Sep 14 at 10:39
EventLog.Service.Promote.PostMessages
Objavljivanje poruka
Previous
Aki, Sep 14 at 10:39
Channel.EditAdmin.EditStories
Previous
Aki, Sep 14 at 10:37
Channel.EditAdmin.DeleteStories
Previous
Aki, Sep 14 at 10:37
Channel.EditAdmin.Permission.ManageMessages
Previous
Aki, Sep 14 at 10:36
ServiceMessage.ExpiredPhoto
Slika je nestala
Previous
Aki, Sep 13 at 18:05
Chat.AutoremoveTimerSetUserGlobalYou
Uključili ste timer za samouništenje u svim razgovorima.
Sve nove poruke u ovom razgovoru bit će automatski izbrisane %1$@ nakon slanja.
Previous
Aki, Sep 13 at 11:47
Chat.AutoremoveTimerSetUserGlobal
%1$@ koristi timer za samouništenje u svim razgovorima.
Sve nove poruke u ovom razgovoru bit će automatski izbrisane %2$@ nakon slanja.
Previous
Aki, Sep 13 at 11:46
ServiceMessage.DesturctingVideo
%@ vam šalje samouništavajući video. Otvorite ga na svom mobilnom uređaju.
Previous
Aki, Sep 13 at 11:43
ServiceMessage.DesturctingPhoto
%@ vam šalje samouništvajuću sliku. Otvorite je na svom mobilnom uređaju.
Previous
Aki, Sep 13 at 11:43
Chat.Service.SecretChat.SetTimer.Self
Postavili ste timer za samouništenje na %@
Previous
Aki, Sep 13 at 11:31
Chat.Service.SecretChat.SetTimer
%@ postavlja timer za samouništenje na %@
Previous
Aki, Sep 13 at 11:31
Chat.Service.SecretChat.DisabledTimer.Self
Isključili ste timer za samouništenje
Previous
Aki, Sep 13 at 11:28
Chat.Service.SecretChat.DisabledTimer
%@ isključuje timer automatskog brisanja
Previous
Aki, Sep 13 at 11:27
Chat.Service.SecretChat.DisabledTimer
%@ isključuje timer za samouništenje
Previous
Aki, Sep 13 at 11:26