lng_create_channel_link_about

You can use a-z, 0-9 and underscores.
Minimum length is 5 characters.
69
Applied
Možete koristiti a-z, 0-9 i podvlaku.
Mora imati najmanje 5 znakova.
68/69
Aki, Aug 30, 2023 at 08:22
Applied
Možete koristiti a-z, 0-9 i podvlaku_.
Mora imati najmanje 5 znakova.
61/69
Nice Giraffe, Aug 20, 2020 at 23:45