DidNotGetTheCodeInfo

If you didn't get the code by SMS or call, please check your **cellular data settings** and phone number:

**%1$s**

Your remaining options are to try another number or to contact Telegram Support. Tap **Help** to send us the technical details so that we can identify the problem.
280
Applied
ನೀವು SMS ಅಥವಾ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ **ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ** ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:
**%1$s**
ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು **ಸಹಾಯ** ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
307/280
ರವಿಕಿರಣ|रविकिरण|Ravikiran, Apr 30, 2023 at 05:46