QuizInfo

Polls in Quiz Mode have one correct answer. Users can't revoke their answers.
77
Applied
Undian dalam Mod Kuiz ada satu jawapan betul. Pengguna tak boleh batalkan jawapan mereka.
89/77
Ir. Sam Ahmad c74A, Jan 17, 2020 at 21:41