VoipPeerOutdated

<![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>**'s app does not support calls. They need to update their app before you can call them.
94
Applied
Aplikasi**%1$s**'ini tidak boleh membuat panggilan. Mereka hendaklah mengemaskini aplikasi mereka sebelum anda boleh membuat panggilan kepada mereka.
149/94
Ir. Sam Ahmad c74A, Jan 2, 2019 at 02:54
Applied
Aplikasi**%1$s**'ini tidak boleh membuat panggilan. Mereka hendaklah mengemaskini aplikasi mereka sebelum anda boleh meambuat panggilan kepada mereka.
149/94
Fair Puma, Oct 10, 2017 at 18:29