QuizExplanationInfo

Quiz participants will see this text after choosing the wrong option (good for educational purposes).
101
Applied
Pengambil bahagian kuiz akan nampak teks ini selepas memilih opsyen yang salah (hanya untuk tujuan pembelajaran).
113/101
Ir. Sam Ahmad, Apr 20, 2020 at 23:32
Applied
Pengambil bahagian kuiz akan nampak teks ini selepas memilih opsyen yang salah (hanya untuk tujuan pembelajaran).
110/101
Ir. Sam Ahmad, Apr 16, 2020 at 22:03