Peer.Media.SharedFilesEmptyList

You can send and receive files of any type up to 1.52 GB each and access them anywhere.
84
Applied
Możesz wysyłać i odbierać pliki dowolnego typu do 2 GB każdy, i mieć do nich dostęp w dowolnym miejscu.
103/84
Fair Dog, Jul 28, 2020 at 21:03
Applied
Możeszna wysyłać i odbierać pliki dowolnego typu do 21,5 GB każdy, i mieć do nich dostęp w dowolnym miejscu.
104/84
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Możesz wysyłać i odbierać pliki dowolnego typu do 21,5 GB każdy, i mieć do nich dostęp w dowolnym miejscu.
105/84
Fair Dog, Jul 22, 2020 at 14:28