Chat.Context.FavoriteGifs.Limit.Info

An older GIF was replaced with this one. You can [increase the limit](premium) to %@ GIFs.
90
Applied
Starszego GIFa zastąpiono tym. Możesz [zwiększyć limit](premium) do %@ GIFów.
77/90
Fair Dog, Jun 26, 2022 at 12:26