Recent Translations

SharedFolder.Toast.NeedName
Udostępniane foldery muszą mieć nazwę.
Previous
Fair Dog, Sep 27 at 12:57
Popup.OpenInGoogleMaps
Previous
Fair Dog, Sep 24 at 10:58
Story.SoundTooltip
Previous
Fair Dog, Sep 24 at 10:58
Story.Tooltip.MessageSent
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
NotificationsStoryMutedHint
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StoriesMovedToContacts
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StoriesMovedToDialogs
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedTo
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedToSavedMessages
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
ChatList.SharedFolder.Subtitle
Naciśnij tutaj, aby je zobaczyć
Previous
Fair Dog, Sep 20 at 22:33
BotAttachMenuShortcatAddedAttachAndSide
Dodano skrót do **%s** w menu załączników i menu bocznym.
Previous
Fair Dog, Sep 20 at 14:05
WebApp.AttachRemove.SuccessAll
Previous
Fair Dog, Sep 17 at 19:37
WebApp.AttachRemove.SuccessSide
Previous
Fair Dog, Sep 17 at 19:36
Video.Unsupported.Desktop
__Niestety, tego filmu nie można odtworzyć w Telegram Web. Zamiast tego
spróbuj otworzyć go za pomocą naszej [aplikacji na komputer](https://telegram.org/dl/).__
Previous
Fair Dog, Sep 17 at 18:47
BotAttachMenuShortcatAddedAttach
Previous
Fair Dog, Sep 15 at 21:50
BotAttachMenuShortcatAddedSide
Previous
Fair Dog, Sep 15 at 21:49
BotAttachMenuShortcatAddedAttachAndSide
Previous
Fair Dog, Sep 15 at 21:41
WebAppDisclaimerUrl
Previous
Fair Dog, Sep 15 at 19:44
WebApp.Disclaimer.Check
Previous
Fair Dog, Sep 14 at 21:40
TermsOfUse
Previous
Fair Dog, Sep 14 at 21:33
Chat.Message.Sponsored.Link
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
SelectChat
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotWebAppInstantViewOpen
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
TelegramFeaturesUrl
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
SharedFolder.Link.Chats
Previous
Fair Dog, Sep 10 at 15:10
SharedFolder.Link.ChatsAdd
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 10 at 14:59
SharedFolder.Link.ChatsRemove
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 10 at 14:56
SharedFolder.Link.ChatsAlready
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 10 at 14:55
SharedFolder.Includes
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:37
FilterPersonal
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:36
SelectAll
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:35
DeselectAll
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:35
UserRestrictionsNoSendRound
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:34
WebApp.WriteAccess.Description
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:34
WebApp.WriteAccess.Title
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:34
NoStoryFound
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:31
Alert.BotAppDoesntExist
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:30
SharedFolder.Link.DescriptionAdd
Czy chcesz dołączyć do **%s** i dodać je folderu **%s**?
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:20
SharedFolder.Link.DescriptionAdd
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:14
SharedFolder.Toast.NoExcluded
Typy czatów nie są obsługiwane w udostępnianych folderach.
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:11
SharedFolder.Toast.NoTypes
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:10
SharedFolder.Toast.NoExcluded
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:10
SharedFolder.Toast.NeedName
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 22:08
LimitReachedSharedFolderInvitesPremium
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 21:27
GlobalAttachRoundRestricted
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 21:24
StoryPinnedToProfile
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 21:21
Error.RequestPeer.NoRights.Channel
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 21:15
Error.RequestPeer.NoRights.Group
Previous
Fair Dog, Sep 9 at 21:15
LiteMode.Key.effects.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:51
ConnectionStatus.ReconnectInPlain
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:50
ChatList.SharedFolder.Title
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:49
EditFolder.Toast.ChooseChat
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:47
InviteLink.JoinedNew
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:46
PeopleJoinedRemaining
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:44
FilterRemoveChats
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:42
OpenStory
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:39
StoryJustNow
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:38
DaysShortAgo
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:38
HoursShortAgo
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:38
MinutesShortAgo
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:38
SecondsShortAgo
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:38
MyStories.ShowArchive
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:37
MyStories.Archive
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:37
StoryMentionView
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:36
PublicStories
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:35
StoriesCount
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:34
Stories
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:33
OpenInNewTab
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:33
OpenChatlist
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:32
UsernameLinkBotUsername
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:32
UsernameDeactivateLinkBotMessage
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:31
UsernameActivateLinkBotMessage
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:31
SearchPlaceholder
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:30
Chat.Message.ViewApp
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:28
LiteMode.Key.effects_emoji.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 8 at 22:27