lng_signin_cant_email_forgot

If you can't restore access to the e-mail, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
127
Applied
Ak nedokážete obnoviť prístup k vášmu emailu, vaše zostávajúce možnosti sú buď spomenúť si na svoje heslo alebo resetovať svoj účet.
132/127
1
Juraj Fiala, Mar 20, 2021 at 11:15
Applied
Ak nedokážete obnoviť prístup k vášmu emailu, vašedo Vašej e-mailovej schránky, zostávajúce možnosti sú buď spomenúzapamätať si na svoje heslo alebo resetovať svojodstrániť Váš účet.
134/127
Michal Jurcek, Mar 26, 2019 at 20:42
Applied
Ak nedokážete obnoviť prístup k vášmu emailu, vašedo vašej e-mailovej schránky, zostávajúce možnosti sú buď spomenúzapamätať si na svoje heslo alebo resetovať svojodstrániť váš účet.
134/127
Michal Jurcek, Jun 21, 2019 at 19:58
Applied
Ak si nedokážete obnoviť prístup k vášmu emailu, vašedo vašej e-mailovej schránky, zostávajúce možnosti sú: spomenutie buď spomenúť si na svoje heslo alebo resetovať svoj účetobnova svojho účtu.
136/127
Michal Jurcek, Sep 2, 2020 at 11:14
Applied
Ak nedokážete obnoviť prístup k vášmu emailu, vaše zostávajúce možnosti sú buď spomenúdo Vašej e-mailovej schránky, máte možnosť zapamätať si na svoje heslo alebo resetovať svojznovu-obnoviť Váš účet.
127/127
Ladislav Hodas, Apr 30, 2022 at 07:09