lng_signin_reset_cancelled

Your recent attempts to reset this account have been cancelled by its active user. Please try again in 7 days.
109
Applied
Vaše nedávne pokusy o obnovenie účtu boli zrušené jeho aktívnym používateľom. Prosím, skúste to znova o 7 dní.
110/109
Viliam Tokarcik, Jun 22, 2022 at 09:52
Applied
Vaše nedávne pokusy o obnovdstránenie účtu boli zrušené jeho aktívnym používateľom. Prosím, skúste to znova o 7 dní.
112/109
1
Michal Jurcek, Jun 21, 2019 at 19:39
Applied
Vaše nNedávne pokusy o obnovenieu účtu boli zrušené jeho aktívnym používateľom. Prosím, skúste to znova o 7 dní.
100/109
Deleted Account, Dec 14, 2018 at 11:35
Applied
Vaše nedávne pokusy o obnovdstránenie účtu boli zrušené jeho aktívnym používateľom. Prosím, skúste to znova o 7 dní.
110/109
Michal Jurcek, Mar 26, 2019 at 20:29