lng_edit_privacy_groups_description

You can choose who can add you to groups and channels with granular precision:
78
Applied
Môžete vybrať, kto presne vás môže pridať do skupín a kanálov:
62/78
Michal Jurcek, Jul 9, 2019 at 20:47
Applied
Môžete vybrať, kto presne vVás môže pridať do skupín a kanálov:
62/78
Michal Jurcek, Mar 27, 2019 at 19:24