BotOpenPageMessage

**{bot}** would like to open its web app to proceed.

It will be able to access your **IP address** and basic device info.
122
Applied
{bot} chce otvoriť svoju webovú aplikáciu, aby mohol pokračovať.

Bude mať prístup k vašej **IP adrese** a základným informáciám o zariadení.
141/122
kubalav, Mar 9 at 10:04