SendMessageRestrictedForever

The admins of this group have restricted you from writing here.
63
Applied
Adminstratorët e këtij grupi të kanë kufizuar të shkruash në këtë grup
70/63
Ergys, Dec 14, 2018 at 20:36