RestoreEmailTroubleText

If you can't restore access to your e-mail, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
128
Applied
Nëse nuk mund të kyçeni në e-mailin tuaj, ju nuk keni mundësi tjetër veçse t'ju rikujtohet fjalëkalimi ose të riktheni llogarinë tuaj.
134/128
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12