UsernameHelp

You can choose a username on **Telegram**. If you do, other people will be able to find you by this username and contact you without knowneeding your phone number.

You can use **a–z**, **0–9** and underscores. Minimum length is **5** characters.
236
Applied
Ju mund të përdorni një nofkë në **Telegram**. Nëse e bëni, njerëzit tjerë mund të të gjejnë përmes kësaj nofkë dhe të të shkruajnë pa e ditur numrin e telefonit.

Mund të përdorni **a-z**, **0-9**, dhe nënvizat. Gjatësia minimale është **5** shifra.
250/236
Arbër Lezi, Aug 14, 2019 at 10:00