lng_username_about

You can choose a username on Telegram.
If you do, people will be able to find
you by this username and contact you
without needing your phone number.

You can use a-z, 0-–z, 0–9 and underscores.
Minimum length is 5 characters.
220
Applied
Ju mund të përdorni një nofkë në **Telegram**. Nëse e bëni, njerëzit tjerë mund të të gjejnë përmes kësaj nofkë dhe të të shkruajnë pa e ditur numrin e telefonit.

Mund të përdorni **a-z**, **0-9**, dhe nënvizat. Gjatësia minimale është **5** shifra.
250/220
Arbër Lezi, Aug 14, 2019 at 10:00