TwoStepAuth.ResetAccountConfirmation

You will lose all your Telegram chats, messages, media and messages, alongfiles if you proceed with any media and files you've shared, if you proceed with resetting your account.
108
Applied
Nëse e ktheni llogarinë tuaj nga e para, të gjitha bisedat, mesazhet dhe mediat e tjera që i keni shkëmbyer do të fshihen.
122/108
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:12