TwoStepAuth.ResetAccountConfirmation

You will lose all your chats and messages, along with any media and files you've shared, if you proceed with resetting your account.
132
Applied
Nëse e ktheni llogarinë tuaj nga e para, të gjitha bisedat, mesazhet dhe mediat e tjera që i keni shkëmbyer do të fshihen.
122/132
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:12