lng_signin_reset_wait

Log InCritical
Since the account {phone_number} is active and protected by a password, weit will delete itbe deleted in 1 week. This delay is required for security purposes. You can cancel this process at any nytime.

You'll be able to reset your account in:
{when}
233
Applied
Meqenëse llogaria {phone_number} është aktive dhe e mbrojtur me një fjalëkalim, ne do të fshijmë atë pas një jave për shkaqe sigurie.
Ju mund të anuloni këtë proces në çdo kohë.

Ju do mund të riktheni llogarinë tuaj në:
{when}
227/233
Angelo, Dec 31, 2018 at 12:19