ArchiveInfo.TextKeepArchivedDefault

When you receive a new message, muted chats will remain in the Archive, while unmuted chats will be moved to Chats. [Tap to change >]()
135
Applied
Кад примите нову поруку, ћаскања без обавештења остају у архиви, а она са обавештењима се враћају из архиве. [Промени >]()
122/135
Љубиша Беговић, Jul 20, 2023 at 21:19
Applied
Када примите нову поруку, ћаскања без обавештења остајуће остати у архиви, а ондок ће ћаскања са укљученим обавештењима се враћају из архивебити премештана у ћаскања. [Промени  >]()
150/135
Љубиша Беговић, Jul 19, 2023 at 23:40
Applied
Када примите нову поруку, ћаскања без обавештења остајуће остати у архиви, а онћаскања са обавештењима се враћајуће бити враћена из архиве. [Промени  >]()
135/135
Љубиша Беговић, Jul 20, 2023 at 21:07
Applied
Када примите нову поруку, ћаскања без обавештења остају у архиви, а она са обавештењима се враћајуће бити враћена из архиве. [Промени  >]()
128/135
Љубиша Беговић, Jul 20, 2023 at 21:12
Applied
Када примите нову поруку, ћаскања без обавештења остају у архиви, а она са обавештењима се враћајубиће враћена из архиве. [Промени  >]()
125/135
Љубиша Беговић, Jul 20, 2023 at 21:12
Applied
Када примите нову поруку, ћаскања без обавештења остајуће остати у архиви, а онћаскања са обавештењима се враћајубиће враћена из архиве. [Промени >]()
132/135
Љубиша Беговић, Jul 20, 2023 at 21:14
Applied
Када примите нову поруку, ћаскања без обавештења остајуће остати у архиви, а онћаскања са обавештењима се враћајуће бити враћена из архиве. [Промени >]()
135/135
Љубиша Беговић, Jul 20, 2023 at 21:15