Story.Editor.TooltipPremiumCaptionEntities

Subscribe to [Telegram Premium]() to add links and formatting into your story captions to your stories.
85
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() да бисте у причама користили линкове и форматирање.
90/85
Љубиша Беговић, Aug 12, 2023 at 22:30
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() да бисте у својим причама користили линковемогли користити додавање линкова и форматирање текста.
119/85
Љубиша Беговић, Aug 12, 2023 at 15:49
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() да бисте у својим причама користилите линкове и форматирање.
91/85
Љубиша Беговић, Aug 12, 2023 at 22:28
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() да бисте у својим причама користили линкове и форматирање.
97/85
Љубиша Беговић, Aug 12, 2023 at 22:29