Login.EnterCodeFromApp

We've sent the code to the **Telegram** app on your other devices.
62
Applied
Послали смо кôд на Telegram апликацију на вашим другим уређајима.
65/62
Ljubiša Begović, Jul 2 at 22:41