BotOpenPageMessage

**{bot}** would like to open its web app to proceed.

It will be able to access your **IP address** and basic device info.
122
Applied
**{bot}** жели да отвори своју веб-апликацију да би наставио.

Моћи ће да приступи вашој **IP адреси** и основним подацима о уређају.
133/122
Љубиша Беговић, Jul 21, 2022 at 18:26