lng_allow_bot_webview

{bot_name} would like to open its web app to proceed.

It will be able to access your **IP address** and basic device info.
123
Applied
{bot_name} жели да отвори своју веб-апликацију да би наставио.

Моћи ће да приступи вашој **IP адреси** и основним подацима о уређају.
134/123
Љубиша Беговић, Apr 16, 2022 at 15:38