WebApp.OpenWebViewAlertText

**%@** would like to open its web app to proceed.

It will be able to access your **IP address** and basic device info.
119
Applied
**%@** жели да отвори своју веб-апликацију да би наставио.

Моћи ће да приступи вашој **IP адреси** и основним подацима о уређају.
130/119
Љубиша Беговић, Apr 10, 2022 at 22:38