ShareYouLocationInline

This bot would like to know your location each time you send it a request. This can be used to provide location-specific results.
129
Applied
Denna bott behöver veta din position varje gång du skickar en förfrågan. Det kan användas för att leverera positionsspecifika uppgifter.
136/129
Erik Lennartsson, Nov 6, 2019 at 14:52