UseLessDataForCallsDesc

Using less data may improve your experience on bad networks, but will slightly decrease audio quality.
102
Applied
Användning av mindre data kan förbättra driftfunktion i dåliga nätverk men minska ljudkvaliteten något.
103/102
Erik Lennartsson, Nov 8, 2019 at 12:08