lng_sure_delete_history

Are you sure, you want to delete all message history with {contact}?

This action cannot be undone.
98
Applied

Är du säker på att du vill rensa all meddelandehistorik med {contact}?

Åtgärden kan inte ångras.
98/98
Erik Lennartsson, May 2, 2021 at 16:21