AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Quiz-deltagare visas den här texten efter att ha valt fel alternativ (bra i undervisningssyfte).
96/88
Ace Monkey, Feb 16, 2022 at 16:00