NewPoll.Explanation.Desc

Users will see this comment after choosing a wrong answer, good for educational purposes.
89
Applied
Deltagare visas den här texten efter att ha valt fel alternativ (bra i undervisningssyfte).
91/89
Erik Lennartsson, Apr 19, 2020 at 20:17