lng_selected_delete_sure_this

Do you want to delete this message?
35
Applied
Bu mesajı silmek istiyor musunuz?
33/35
Ali Demirtaş, Nov 19, 2018 at 19:04