EmojiSuggestionsInfo

**Telegram** lets you find emoji by thousands of keywords, but there is always something missing. If you want to suggest a new emoji replacement, you can help us by visiting:
174
Applied
**Telegram** sizə minlərlə açar sözə əsasən emojiləri tapmağa imkan verir, amma həmişə çatışmayan nəsə var. Əgər siz yeni emoji əvəzlənməsi təklif etmək istəyirsinizsə, bura daxil olmaqla bizə kömək edə bilərsiniz:
214/174
Kamran İbrahimov, Jun 11, 2019 at 10:25
Applied
**Telegram** sizə minlərlə açar sözə əsasən emojiləri tapmağa imkan verir, amma həmişə çatışmayan nəsə var. Əgər siz yeni emoji əvəzlənməsi təklif etçək istəyirsinizsə, bura daxil olmaqla bizə kömək edə bilərsiniz:
214/174
Kamran İbrahimov, Jun 11, 2019 at 10:25