PeopleNearbyGpsInfo

Quickly add people nearby who are also viewing this section and discover local group chats.

Please turn on location services to enable this feature.
149
Applied
Bu bölməyə baxan insanları tez bir zamanda əlavə edin və lokal qrup çatlarını kəşf edin.

Zəhmət olmasa bu xüsusiyyəti aktivləşdirmək üçün lokasiyaya əlçatmanı yandırın.
170/149
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:17
Applied
Bu bölməyə baxan insanları tez bir zamandaşəkildə əlavə edin və lokalyerli qrup çatlarını kəşf edin.

Zəhmət olmasa bu xüsusiyyətifunksiyanı aktivləşdirmək üçün lokasiyaya əlçatmanı yandırıməkan xidmətlərini aktivləşdirin.
172/149
1
Ulviyya Huseynova, Dec 20, 2021 at 10:42
1 comment
Ulviyya HuseynovaDec 20, 2021 at 10:44Reply
quicly- can mean faster and it has to be translated as "tez bir şəkildə". "Local" should be translated as "yerli", we don't usually use "local" in daily language. Feature means "funksiya" in this context and location means "məkan" not lokasiya.