lng_group_invite_qr_about

Everyone on Telegram can scan this code to join your group.
59
Applied
Hər kəs Telegramda bu kodu oxutmaqla sizin qrupa qoşula bilər.
62/59
🇦🇿Xeyyam Q🇦🇿, Jul 21, 2021 at 16:10