TosUpdateDecline

We're very sorry, butUnfortunately, there are no other options. Unlike other apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used in Privacy and Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with
this means we must part ways here. Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide this service. You can deactivate your account now — or look around some more and deactivate it later if you feel you're not happy with the way we use your data
.
422
Applied
We're very sorry, but this means we must part ways here. Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide this service. You can deactivate your account now — or look around some more and deactivate it later if you feel you're not happy with the way we use your data.


Съжаляваме, но това означава, че тук нашите пътища се разделят. За разлика от някои други, ние не използваме Вашите данни за реклами и други търговски цели. Telegram съхранява само информацията, която му трябва, за да функционира като многофукционална облачна услуга. Можете да зададете как да използваме данните(например да изтриете синхронизираните контакти) в настройките за поверителност и сигурност.

Ако обаче не сте съгласни със скромните нужди на Telegram, ние не бихме могли да Ви предоставим тази услуга. Можете да деактивирате акаунта си сега - или да разгледате още малко и да го деактивирате по - късно, ако не се чувствате доволни от начина, по който използваме данните Ви.
1285/422
31
𝓗𝓲𝓼 𝓜𝓪𝓳𝓮𝓼𝓽𝔂, Feb 7, 2021 at 17:06
Applied
За съжаление няма други опции. За разлика от други приложения, Телеграм не използва потребителски данни за насочване на реклами, или други търговски цели. Телеграм съхранява само информацията, от която се нуждае, за да функционира, като богата на функции облачна услуга. Можете да настроите, как да се използват Вашите данни в настройките за поверителност и сигурност.

Ако не Ви устройват скромните изисквания на Телеграм, няма да е възможно да Ви предоставим тази услуга.

475/422
2
Kristian Yordanov, Jun 8, 2023 at 00:31
Applied
За съжаление няма други опции. За разлика от други приложения, Телеграм не използва потребителски данни за насочване на реклами, или други търговски цели. Телеграм съхранява само информацията, от която се нуждае, за да функционира, като богата на функции облачна услуга. Можете да настроите, как да се използват Вашите данни в настройките за поверителност и сигурност.
368/422
Kristian Yordanov, Jun 8, 2023 at 00:28
Applied
Ние много съжаляваме, но това означава, че трябва да се разделим тук. За разлика от другите, ние не използваме вашите данни за насочване на реклама или други търговски цели. Telegram само съхранява информация ,която е нужна да функционира като богата на функции облачна услуга. Вие можете да регулирате начина по който ние да ползваме вашите данни (например изтриване на синхронизирани контакти)в настройките за поверителност и сигурност.
Но ако обикновено не сте съгласни с скромните нужди на Telegram, няма да е възможно за нас да предоставим тази услуга. Вие можете да деактивирате вашият акаунт сега - или да разгледате още много неща и да го деактивирате сега, ако се чувствате че не сте доволни със начина по който ние използваме вашите данни.
751/422
12
Deleted Account, Mar 6, 2020 at 07:22
Applied
Много съжаляваме, но това означава, че трябва да се разделим тук. За разлика от другите, ние не използваме данните ви за насочване по реклами или други търговски цели. Телеграмата съхранява само информацията, от която се нуждае, за да функционира като богата на функции облачна услуга. Можете да регулирате начина, по който използваме данните ви (например изтриване на синхронизирани контакти) в настройките за поверителност и сигурност.

Но ако обикновено не сте съгласни със скромните нужди на Telegram, няма да е възможно да предоставим тази услуга. Можете да деактивирате профила си сега - или да разгледате още и да го деактивирате по-късно, ако смятате, че не сте доволни от начина, по който използваме данните ви.
720/422
2
Emil Stefanov, May 3, 2019 at 06:03